“make haste slowly”

2018.08.30

二十一世紀綿布
“make haste slowly”

40458225_2226304440731347_710400647458979840_n